Batman Özel Fehmi Aksoy Kurs Merkezi

BATMAN Merkez / Batman
Cep Onaylı
Ücretsiz
Bugün 2 , Mayıs ayında 41 ve toplamda 523 ayrı kişi ziyaret etti.

Tanıtım Videosu

Tüm Yorumlar

Batman Özel Fehmi Aksoy Kurs Merkezi

.
BATMAN

Batman �zel Fehmi Aksoy:�ocuklar�m�z�n ya�am�nda ilk��retim d�nemi, gelecek hayat�n� t�m�yle �ekillendiren �nemli bir s�re�tir. Bu d�nemde, anne ve baba olarak verece�imiz kararlar �ocu�umuzun t�m hayat�n� etkileyecektir ��nk�; "E��T�M B�R YOLDUR, NEREYE G�DECE��N�Z K�M�NLE YOLA �IKACA�INIZA BA�LIDIR". Geli�en �a��m�z�n bir gere�i olarak art�k kad�nlar�n da erkekler gibi i� hayat�na girmesiyle modern hayat�n sundu�u �e�itli nedenlerden dolay� �oco�unun veya �ocuklar�n�n e�itimine zaman ay�ramay�p �Z�LEN anne-babalar�n �ocuklar�n�n e�itimi noktas�ndaki eksikliklerinin tamam�n� Batman �zel Fehmi Aksoy Et�t Merkezi Olarak kar��l�yoruz. "�OCU�UNUZU E��TMEK B�ZE SEVMEK S�ZE KALIYOR". Sevgili velilerimiz, ders ba�ar�s� sistemli ve �zverili �al��may� gerektirir. Fakat derslerde ba�ar�s�zl���n telafisi de m�mk�nd�r. �ocu�unuzun d�zeyi ne olursa olsun her an yapabilecekleri bir �ey vard�r. Biz Batman �zel Fehmi Aksoy Et�t Merkezi ailesi olarak sizleri bu zorlu zamanda yaln�z b�rakmayaca��z. TEOG �al��malar�nda okul, veli, ��renci ve bizden olu�an zincirin k�r�lmas�na asla izin vermeyece�iz. Ge�mi� y�llar� edindi�imiz tecr�beler ve ba�ar�lar do�rultusunda yolumuza devam edece�iz. Ba�ar� demek %100 do�ru cevaplamak de�il �ocu�umuzun geldi�i noktay� artt�rmas�d�r. Tecr�beli e�itim kadromuz bu y�l da �ocuklar�m�z� beklemektedir.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------F�RMA:TEOG kursu,Batmanda teog kursu,Batmanda �zel okul,Batmanda et�t merkezi,Batman �zel Fehmi Aksoy Et�t Merkezi,Batman Fehmi Aksoy e�itim �ubesi,Batman Fehmi Aksoy dersaneleri,Batman Fehmi Aksoy �zel et�t merkezi,Fehmi Aksoy et�t,Fehmi Aksoy Batman telefon,Fehmi Aksoy Batman ileti�im,Batman et�t,Batman �zel ders,Batman dershane,Batman dersane,Batman et�t merkezi,Batman �dev,Fehmiaksoy.com,�zel ders,et�t merkezi,et�t e�itim merkezi,Fehmi Aksoy Merkez,�zel et�t,Batman ilkokul,Batman ortaokul,Batman yabanc� dil,Batman ders,Batmanda �zel ders veren yerler,Batman kaliteli e�itim,Batman iyi dershane,Batman kaliteli et�t merkezi,Batman,Batman e�itim,Batman�n en iyi dershanesi,Batman�n en iyi et�t merkezi,Batmanda et�t merkezleri,Batmandaki et�tler,Batman Fehmi,Batman matematik ders,Batman matematik �zel ders,Batman ingilizce �zel ders,Batman Fen Bilgisi ders,Batman T�rk�e �zel ders,Batman ev �devleri,Batman dersler,Matematik ev �devi,Batman matematik �dev,Batman ingilizce �dev,Batman fen �dev,Batman �zel Fehmi,Batman �zel Kurs,Batman Teog,Batman teog,Batman resmi et�t merkezi,Batman resmi kurs,Batman resmi kurs merkezi

0 firma favorilere ekledi
Puan 0 / 5 - 0 yorum

Çalışma Saatleri

Hafta İçi08:00 - 18:00
Cumartesi08:00 - 14:00
PazarKapalı

Etiketler

Yorum Yaz

Oyunuz *

Zorunlu alanlar *