BATMAN MERKEZ 4 NOLU SAĞLIK OCAĞI

BATMAN MERKEZ 4 NOLU SAĞLIK OCAĞI

(0488) 231 04 66

Çalışma Saatleri

Hafta içi : 08:00 - 18:00 Cumartesi : 08:00 - 14:00 Pazar : Kapalı
Batman Merkez 4 Nolu Sağlık Ocağı BATMAN
Merkez / Batman
HASTA HAKLARI BİLGİ EDİNME HAKKI Hastanın tıbbi sürecinde; • Her türlü tıbbi gerçekler, • Kendisine uygulanacak girişimler ve maddi karşılıkları ile • Bu girişimlerin risk ve yararları ve uygulanabilecek alternatif tedaviler hakkında bilgi edinme hakkı vardır. • Hizmet veren sağlık personeli hakkında her türlü kimlik ve mesleki bilgiyi alma ve • Tedavinin herhangi bir aşamasında ikinci bir görüşü alma hakkı vardır. TIBBİ BAKIM VE BİLGİ EDİNME HAKKI Her hastanın; • Irk, dil, din ayrımı gözetmeksizin eşit olarak, saygın bir şekilde sağlık hizmetlerinden yararlanma, • Sağlık kuruluşunu, hekimini ve diğer sağlık personelini seçebilme ve değiştirebilme, • Kendisiyle ilgili tıbbi kararlara ve tedavi planına katılma veya tedavi planını reddetme ve • Tıbbi bakıma her an ulaşabilme hakkı vardır. AYDINLATILMIŞ ONAY HAKKI Hastanın; • Her türlü girişim için bilgilendirilerek onayının alınmasını isteme hakkı vardır. MAHREMİYET VE ÖZEL HAYATA SAYGI, TIBBİ KAYITLARIN SAKLANMASI HAKKI Hastanın; • Tüm bilgilerinin gizlilik esaslarına uyarak saklanmasını isteme, • Tıbbi kayıtlarının tam ve doğru olarak korunmasını isteme, • Bu kayıtlara, kendisi veya yetkili kıldığı kişi tarafından istediğinde ulaşabilme hakkı vardır. BAŞVURUDA BULUNMA HAKKI Hastanın; • Kolayca ulaşabileceği, • Kendisini dinleyen, • Sorunlarını rahatça ifade edebileceği bir başvuru mekanizmasını hastanede bulma hakkı vardır. Bunlara karşılık hastanın da yerine getirmesi gereken sorumlulukları mevcuttur. HASTA SORUMLULUKLARI • Sağlık durumunuz ile ilgili tam ve doğru bilgiyi sağlık personeli ile paylaşmak. • Tedavi planınız ve/veya bu planın başarı ile tamamlanması için tedaviniz ile ilgili endişe ve sorularınızı sağlık personeli ile paylaşmak. • Tıbbi bakımınızdan birinci derecede sorumlu kişilerin tedavi planınız ile ilgili tavsiyelerine uymak. • Tedavi planınızı uygulamadığınız veya reddettiğiniz durumlarda yaşayabilecekleriniz konusunda bilgilendirildikten sonra, bu karara ait sorumluluğu taşımak. • Hastanede kalış süreniz boyunca hastane kural ve prosedürlerine uymak. • Verilen her hizmetin maddi bir karşılığı olabileceğini bilmek ve bunu karşılamak. • Diğer hastaların, çalışanların ve hastane içinde ilişki içinde olduğunuz her bireyin haklarına saygılı olmak. • Yeni gelişen veya kontrol edemediğiniz bir ağrı ile karşılaştığınızda, doktorunuzu veya hemşirenizi daha etkili bir ağrı yönetimini belirlemek için bilgilendirmek. Son yıllarda katedilen gelişmelere karşın, her geçen gün Hasta Haklarının farklı boyutları sebebiyle yeni ihtiyaçlar ortaya çıkmakta, bu da yeni düzenlemeleri gerekli kılmaktadır. Örneğin 1996 yılında Dünya Tıp Birliği “Hastaneye Yatırılan Çocukların Hakları Konusunda DTP Bildirgesini” yayınlamıştır. Yine Dünya Tıp Birliği insan denekler üzerinde tıbbi araştırmalar konusunu içeren “Helsinki Bildirgesi”ni 2002 yılında revize etmiştir. Bu çalışmalar, herkesin insanca sağlık hizmeti alınmasını sağlama amacı gütmektedir. Her insanın potansiyel bir hasta olduğu düşünülürse, hasta haklarını bilmek, bunlara sahip çıkmak ve sahip çıkılmasına yardımcı olmanın ne kadar önemli bir konu olduğu daha iyi algılanacaktır.
Firmanın konum bilgisi bulanamadı.
batmanda sağlık ocakları batman merkez 1 nolu sağlık ocağı 1 nolu sağlık ocağı batmanda sağlık ocakları iletişim ve adresleri batmanda sağlık batman kent rehberi batman iş rehberi batman sağlık batman sağlık il müdürlüğü batman valilik BATMAN MERKEZ 4 NOLU SAĞLIK OCAĞI